Hlavní sponzořiHlavní sponzor

Hlavní sponzor

Hlavní partner

Partner

Hlavní partner

HISTORIE KLUBU a FOTOGALERIE AREÁLU

Kynologický klub Liberec-Pavlovice patří mezi první pejskařské kluby, které vznikly na Liberecku po 2. světové válce. Je tedy takovým „praklubem" v Liberci, ze kterého následně vzešly další kluby.

Po 2. světové válce byli pejskaři organizováni v České kynologické jednotě. Ta vedla i knihy původu jednotlivých plemen - obdoba dnešní Plemenné knihy.

Po roce 1948 došlo ze známých důvodů ke zrušení KJ a organizaci výcviku psů převzal Svazarm (4.11.1951).Tenkrát sídlil v ul. Zahradní a později v ul. Kovrovská, dnešní Hanychovská.

Vojenské cvičiště v Ruprechticích - za dnešní Hokejkou, skýtalo ideální podmínky k výcviku psů: široký, členitý, travnatý terén, různé jámy a staré zákopy.

Scházelo se zde 50-60 pejskařů - z těch nejznámějších můžeme jmenovat: Josef Raba (tehdejší vedoucí), Adolf Schulze, Josef Velechovský, Ota Kafka, manželé Marvanovi, Ladislav Ježek (později vedoucí kynologie OV Svazarmu), Jiří Badalec (pozdější ředitel ZOO Liberec).

Používané pomůcky jako kladiny, bariery, žebříky byly na ruprechtickém cvičišti pevně zabudované a volně k dispozici ostatním pejskařům. Vlastní materiál byl ukládán v nevyužívané márnici sousedního hřbitova.Věci k opravě si vždy někdo odnesl domů. Chyběla zde ale však střecha nad hlavou!

Tu tehdejší pejskaři našli koncem 60. let v podobě kůlny v Pavlovicích, v prostoru dnešního stadionu-hřiště Rapidu. Stadion byl již i dříve využíván pří různých kynologických akcích.

Už v roce 1952 se tu konalo krajské kolo celostátní soutěže v obraně. Poprvé na 2 figuranty! Pejskařům tehdy moc pomáhala armáda (převážně posádka Grabštejn) - školením instruktorů a figurantů, ale i přímou účastí na některých akcích.Stadion se využíval i k pořádání chrtích dostihů.

Obdobně bylo v té době využíváno současné hřiště Slovanu v ul. Partyzánská v Růžodole I.

V roce 1970 byl tehdejším pejskařům dán k dispozici prostor v ul. Na Mlýnku - kde začala nejdříve úprava plochy, neboť zde byl ještě za 1. republiky rybník. Následně byla vybudována klubovna, kotce a odkládací boxy pro psy a další zázemí.

Klub zde sídlí dodnes. Areál byl v průběhu let zveleben, bylo vylepšeno zázemí - členové mají v klubovně k dispozici vodovod, wc, teplou vodu, ústřední topení, sprchu. Výcviková plocha byla rozšířena, resp. doplněna o druhou plochu, která vznikla zavezením a zarovnáním bažiny v zadní části areálu - tato plocha je určena pro nácvik obran (od roku 2011).

Klub je pořadatelem jedné z nejstarší a největší kynologické soutěžé v okolí - soutěže psů O liberecký pohár. Historie této akce se začala psát v roce 1978 - v roce 2011 jsme oslavili 30. ročník, který má od roku 2004 podtitul - memoriál Rudolfa Bárty a Josefa Velechovského, kteří byli jedni ze zakládajících členů našeho klubu a poválečné kynologie v našem kraji vůbec.

Tato soutěž se střídavě pořádá jako jednodenní - poslušnost, obrana, nebo dvoudenní akce i s pachovými pracemi, dle národního a mezinárodního zkušebního řádu. V roce 2012 je pořádána tato akce jako jednodenní, a však s nově zavednou kategorií STOPA.

Akce se účastní každoročně cca 30-50 závodníků z celé ČR, převážně však z Libereckého kraje.

Klub pořádal v letech 2000-2005 oblastní speciální výstavy německých ovčáků (s počtem 50-70 účastníků z celé ČR), které od roku následujícího - 2006 nahradila soutěž služebních psů O pohár Městské policie Liberec.

Na tuto soutěž se již pravidelně sjíždějí psovodi všech ozbrojených složek, ale i z kynologických klubů z celé ČR - Čech, Moravy i Slezska. Vyjímkou nebývá účast i zahraničních psovodů, např. ze Slovenska.

Účast se pohybuje mezi 30-50 závodníky a účelem tohoto závodu je přezkoušení služebních psů, jak dobře jsou připraveni pro výkon služby - jednotlivé cviky napodobují různé situace, se kterými se psovod se svým psem může setkat při provádění zákroků.

V neposlední řadě pořádá klub pro své členy různé akce - Víceboj, Klubový závod, a pro rodinné příslušníky Mikulášskou nebo Vánoční besídku.

Od roku 2010 k těmto akcím přibylo pořádání Pejskařského plesu, který na svém již 2. ročníku zaznamenal úplné vyprodání sálu v restauraci U Košků.

Členská základna klubu čítá cca 80 členů. Výcvik je rozdělen na dopolední a odpolední sobotní výcvik, které jsou doplěny i výcviky ve všední dny.

Koncepce základního dopoledního výcviku je rozdělení do tří družstev - začátečníci, pokročilí a příprava na zkoušky a závody.

Členům je v současné době k dispozici 11 instruktorů + jejich pomocníků a 8 figurantů.


Jiří Kolář, předseda klubu, za přispění pamětníka klubu pana Josefa Chrousta

FOTOGALERIE AREÁLU KLUBU