Hlavní sponzoři

Hlavní sponzor

Hlavní sponzor

Hlavní partner

Partner

Hlavní partner

Členské příspěvky

 • Členský příspěvek v základní sazbě na kalendářní rok je 2000,-
  Kč při přihlášení a pak každý další rok 900,- Kč. K tomu náleží, krom
  jiného, ještě povinnost odpracovat 20 brigádnických hodin na úpravě
  cvičiště, a to buď při společných brigádách nebo individuálně po dohodě
  se správcem cvičiště-na základě zveřejněného seznamu individuálních
  prací.

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

(od 2018)

Termín přihlášení : do 31.8. od 1.9.-31.10.
NOVÝ ČLEN 2.000,- Kč 1.000,- Kč (mládež ½)
ČLEN KLUBU 900,- Kč -
ČLEN BEZ PSA 300,- Kč -
DŮCHODCE 600,- Kč -
MATEŘSKÁ D. 600,- Kč -
MLÁDEŽ 600,- Kč -

obnovení propadlého členství                         1.000,- Kč

- od 1.11. se platí příspěvek nového člena již na příští rok
- brigádnické hodiny pro člena klubu : 20 hodin (mládež 10h; mateřská, důchodci, čbp  a figuranti od brigád     osvobozeni)
- nový člen do 30.6.: 20 brigádnických hodin / nový člen od 1.7. do
31.8.: 10 b.h. / do 31.10.: 5 b.h. /po 1.11. od brigád na aktuální rok
osvobozen