Hlavní sponzořiHlavní sponzor

Hlavní sponzor

Partner

Hlavní partner

Hlavní partner

OD 27.12.2020 00:00 HOD. AREÁL KLUBU UZAVŘEN

24.12.2020 09:57

ukončeno 11.4.2021

situace COVID-19 si, bohužel, vyžaduje opět nová omezení v souladu s přechodem opatření na stupeň 5, která se týkají i výcviku v našem klubu a to

V SOULADU S NAŘÍZENÍM VLÁDY ČR O OMEZENÍ POHYBU OSOB JE OD 27.12.2020 00:00 HOD. DO odvolání

AREÁL KLUBU  UZAVŘEN PRO VEŠKERÉ AKTIVITY

VÝCVIKY JSOU ZRUŠENY

  23. branný víceoj 16.1.2021 - zrušen z důvodu COVID 19

**********************************************************************************************
Platba členských příspěvků a pronájmu boxů, kotců na rok 2021 bude provedena převodem na účet do 30.12.2020 - bank.spoj.: ČSOB a.s., č.ú.: 155815386/0300 - do zprávy pro příjemce uveďte: JMÉNO, PŘÍJMENÍ + CO PLATÍTE (členské, box, kotec).
Žádám vás o dodržení tohoto termínu z důvodu hlášení členské základny na ČKS.